หน้าหลัก | สินค้าและบริการ | รู้จักน้ำมันหอมระเหย | การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อ-เกี่ยวกับเรา

สินค้าและบริการแนะนำ
 

บทความและข้อมูลที่มีประโยชน์

 

 

  สร้างแฟ้มข้อมูลลูกค้าใหม่
ชื่อ-นามสกุล * ชื่อและนามสกุล ภาษาไทย หรือ อังกฤษ
E-Mail *
หมายเลขโทรศัพท์ ใช้ติดต่อในกรณีเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
สถานที่ * (ใช้สำหรับคำนวณค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

- สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทย ให้เลือก "ประเทศไทย" หรือปล่อยผ่านโดยใช้ค่าปกติที่ให้ไว้
- สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ให้เลือกโซนที่ท่านอาศัยอยู่จากตัวเลือกด้านบน โดยข้อมูลจะต้องสัมพันธ์กับที่อยู่ด้านล่าง
- ค่าจัดส่งทุกรายการสั่งซื้อโดย user account นี้ จะคำนวณโดยอ้างอิงจากข้อมูลสถานที่ ที่ให้ไว้เป็นหลัก
- เมื่อลงทะเบียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดส่ง จะต้ิองติดต่อทางเวบไซท์เพื่อให้เปลี่ยนให้เท่านั้น
ที่อยู่ ใช้ติดต่อในกรณีสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
Username * ใช้ตัว A-Z และตัวเลข 0-9 เท่านั้น ไม่มีช่องว่าง อักขระพิเศษ และไม่เกิน 50 ตัวอักษร
รหัสผ่าน * ภาษาอังกฤษเท่านั้น
พิมพ์รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง *

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย (*)

หมายเหตุ:
ผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ก็ได้ แต่ข้อมูลทั้งสองอย่าง จะจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีการติดต่อสั่งซื้อสินค้า และเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อในการที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดทุก ๆ การสั่งซื้อ เราแนะนำให้ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องที่ปรากฏไว้

         


หน้าหลัก
| สินค้าและบริการ | Certificate of Analysis | รู้จักน้ำมันหอมระเหย | การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | คำถามที่พบบ่อย | เกี่ยวกับเรา

          

Copyright © 2020 BOTANICESSENCE.COM All Rights Reserved.

Contact Tel. +66 (0) 81 354 3664 | Line @botanicessence | E-mail: botanicessence@yahoo.com